Vergoedingen vervangende zorg

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijke) vergoeding te ontvangen voor vervangende zorg, zowel aan huis als buitenshuis.

Naast de vrijwillige inzet om mantelzorgers te ontlasten zijn er in Nederland 4 wetten waarop mantelzorgondersteuning geboden kan worden.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De uitvoering van de WMO wordt gedaan door de gemeente. De WMO is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook mantelzorgers kunnen voor ondersteuning beroep doen op de gemeente.

De gemeente Dordrecht biedt vanuit de algemene voorzieningen vormen van respijtzorg aan. Zo is er augustus 2019 een pilot logeerzorg gestart voor inwoners in Dordrecht met (beginnende) geheugenproblemen/ dementie.

logeerzorg Dordrecht

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen die via de Sociale Dienst Drechtsteden voor volwassenen aangevraagd kunnen worden. Dit zijn voorzieningen waar je een indicatie op naam van degene voor wie je zorgt aanvraagt.

Voor vervangende zorg gaat het om:

  • dagbesteding voor de zorgvrager;
  • kortdurend verblijf (tijdelijke verblijfplaats voor de zorgvrager om de mantelzorger te ontlasten). Kortdurend verblijf wordt afgegeven tot maximaal 2 etmalen per week. De etmalen kunnen opgespaard worden om voor een periode van maximaal drie weken aaneengesloten in te zetten.

Voor meer info en aanvragen van een maatwerkvoorziening klik op de link Sociale Dienst Drechtsteden .

Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente en wordt gedaan door professionals vanuit Stichting Jeugdteams ZHZ. Voor ondersteuning bij het inzetten en aanvragen van vervangende zorg voor uw minderjarig kind, kunt u terecht bij de jeugdprofessional van het sociaal wijkteam in uw wijk. Klik op de link voor contactgegevens sociaal wijkteam .

Zorgverzekeringswet

Vanuit de aanvullende zorgverzekering zijn er mogelijkheden voor vervangende mantelzorg. Klik op de link voor de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

zorgwijzer

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz. Een indicatie voor de Wlz wordt aangevraagd het Centrum Indicatie Stelling (CIZ). Als degene voor wie u zorgt met een Wlz indicatie thuiswoont, kan deze ingezet worden voor vervangende zorg. Bijvoorbeeld om tijdelijk te logeren in een zorginstelling.

CIZ

 

Scroll naar boven