Campagne Mantelzorg Hoeksche Waard.

Om het thema mantelzorg meer bekendheid te geven in de Hoeksche Waard, start in juli 2019 de campagne 'Mantelzorg' in de Hoeksche Waard. 

Hiervoor is campagnemateriaal ontwikkeld. Voor het bestellen van hard-copy versies van de flyers, de informatiekaart voor mantelzorgers en/of de docentenkaart, kunt u contact opnemen met het Service Bureau van MEE ZHE. Zij zijn bereikbaar via  of 0181 33 35 07.

Campagnematerialen

Informatiekaart voor mantelzorgers

Animatie respijtzorg

Flyers

Video's

Jonge mantelzorgers

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang