Vergoedingen

Wanneer de mantelzorg tijdelijk wordt overgenomen, kan dat betaald of onbetaald zijn. Als er kosten aan verbonden zijn, dient u een indicatie aan te vragen. Hoe u dat kunt doen en een overzicht van wie wat vergoed heeft Helpmijzorgen.nl voor u op een rijtje gezet. 

Gemeente Hoeksche Waard

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondersteunt gemeente Hoeksche Waard mantelzorgers. Er zijn algemene voorzieningen waarvan u gebruikt kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn inloophuizen of de blijk van waardering.

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen, specifiek voor uw situatie. U kunt dan denken aan huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding of logeermogelijkheden. Voor sommige voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.    

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u hiervoor een keukentafelgesprek aanvragen bij de gemeente Hoeksche Waard. 

Vrijwilligersinitiatieven

In gemeente Hoeksche Waard zijn verschillende vrijwilligersorganisaties actief. Zij ondersteunen u kosteloos of tegen geringe vergoeding. Bij het respijtaanbod op Helpmijzorgen.nl vindt u een overzicht van deze initiatieven. 

Zorgverzekeraar

De meeste verzekeringen vergoeden bij een aanvullende verzekering mantelzorgvervanging en/of ondersteuning van een mantelzorgmakelaar. Een overzicht van de actuele vergoeding per zorgverzekeraar.

Indien de medische situatie van de zorgvrager instabiel is en u als mantelzorger de zorg niet meer thuis kunt bieden, neem contact op met uw huisarts. De huisarts maakt een afweging of een eerstelijnsverblijf (ELV) aangevraagd moet worden. Met een ELV kan de zorgvrager tijdelijk verblijven bij een zorginstelling.

Wet langdurige zorg

Heeft degene voor wie u zorgt een indicatie vanuit de langdurige zorg (24 uurs zorg en permanente toezicht) en woont de zorgvrager thuis? Dan kan voor vervangende mantelzorg de indicatie tijdelijk omgezet worden in verblijf binnen een zorgorganisatie. Voor ondersteuning kunt u terecht bij MEE Plus.

Vragen over vergoedingen?

Bij het respijtaanbod op Helpmijzorgen, worden de vergoedingen ook beschreven. Heeft u daarover nog vragen, neemt u dan contact op

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen