Belang inzet van respijtzorg

Mantelzorg geven aan uw naaste doet u ongetwijfeld met veel liefde, maar wellicht doet u dit naast uw baan en/of zorgen voor uw gezin. Dan kan het alles bij elkaar toch erg intensief en tijdrovend zijn. Respijtzorg is bedoeld om u tijdelijk even te ontlasten zodat u de zorg beter kunt volhouden. Goed zorgen voor een ander begint namelijk bij goed zorgen voor uzelf.

Het belang van respijtzorg voor u als mantelzorger:

- U kunt de batterij weer opladen (vooral bij structureel respijtzorg inzetten)

- U kunt verantwoordelijkheden loslaten en het gewone leven voortzetten

- U kunt de balans houden of creëren tussen zorgen voor de ander en uzelf

- U kunt de zorg langer en met meer plezier volhouden

- De relatie met uw naaste kan worden verbeterd

Het belang van respijtzorg voor uw naaste:

- Als u het langer vol kunt houden, kan uw naaste langer thuis blijven wonen

- Uw naaste leert zo ook nieuwe mensen kennen om nieuwe activiteiten mee te ondernemen of gesprekken mee aan te gaan.

- Soms heeft respijtzorg ook een medisch belang, bijv. om achteruitgang af te remmen. Denk hierbij aan dagbesteding of een zorgboerderij.

- De relatie met u kan worden verbeterd

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang