Respijtzorg ingezet... hoe nu verder?

Als eenmaal een bepaalde vorm van respijtzorg is ingezet, betekent dat niet het eindpunt van de ondersteuning. Het blijft belangrijk om ook daarna de vinger aan de pols te houden om te checken of de respijtzorg nog wel toereikend en passend is.

Belang evaluatie respijtzorg

Als eenmaal een bepaalde vorm van respijtzorg is ingezet, betekent dat niet het eindpunt van de ondersteuning. Het blijft belangrijk om ook daarna de vinger aan de pols te houden om te checken of de respijtzorg nog wel toereikend en passend is. De gezondheid van de zorgvrager kan in de tijd immers veranderen, en hetzelfde geldt voor de gezondheid of de draagkracht van de mantelzorger. Daarnaast kunnen omstandigheden veranderen op gebied van wonen, werken of sociaal netwerk. 

Helaas is het nooit te voorspellen hoe lang de respijtzorg passend blijft. Zorg er daarom voor dat er meteen bij de start van de respijtzorg al afspraken worden gemaakt over de evaluatie van de zorg. Trekt de mantelzorger hiervoor zelf aan de bel of neemt u als professional contact op? Beide opties zijn prima, zolang er maar duidelijke afspraken over worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat de mantelzorger onnodig lang met niet helpende zorg voort hobbelt. 

Belang nazorg respijtzorg

Met nazorg doelen wij in dit kader op de zorg na de respijtzorg. Deze zorg is erop gericht dat de mantelzorger na het aflopen van de respijtzorg niet een gat valt en dat hij/zij indien nodig naar andere ondersteuning wordt toegeleid. Dit kan zowel palliatieve zorg zijn als psychosociale ondersteuning. 

Palliatieve zorg 

Als de verzorgde uitbehandeld is en palliatieve zorg gaat ontvangen, betekent dit vaak een verandering van zorgaanbieders. Voor de mantelzorger kan dit verwarrend zijn in een emotioneel en fysiek toch al zo zwaar beladen tijd. Als professional kunt u de mantelzorger in deze fase helpen door hem/haar van de benodigde informatie over deze fase te voorzien, te informeren over instanties waar ondersteuning voor mantelzorgers is en wanneer nodig voor een warme overdracht naar nieuwe hulpverleners zorgen.  

Psycho-sociale ondersteuning 

Tijdens elk ziekteproces krijgt de mantelzorger te maken met rouw verliesverwerking. Dit proces loopt soms gelijk met dat van de verzorgde, maar heeft ook een eigen lijn. Ook wanneer de verzorgde overlijdt en er feitelijk een einde komt aan de mantelzorg, dan is dit proces voor de mantelzorger nog niet ten einde. Vaak komt er juist door het wegvallen van de mantelzorgrol ruimte voor allerlei opgekropte gevoelens en begint nu de verwerking van alles pas goed. Om te voorkomen dat mantelzorgers juist nu tussen de wal en het schip vallen, is het goed als de professionals die er het laatst betrokken waren, nog enkele nazorg momenten in te plannen. Zo kan teruggekeken worden op de zorg, kan de mantelzorger zijn verhaal bij een bekende kwijt en kan zo nodig doorverwezen worden naar verdere psychosociale hulp of vrijwilligersondersteuning (Villa TröstHumanitas) mocht daar behoefte aan zijn. 

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang