Belang inzet van respijtzorg

Mantelzorg geven aan uw naaste doet u ongetwijfeld met veel liefde, maar wellicht doet u dit naast uw baan en/of zorgen voor uw gezin. Dan kan het alles bij elkaar toch erg intensief en tijdrovend zijn. Respijtzorg is bedoeld om u tijdelijk even te ontlasten zodat u de zorg beter kunt volhouden. Goed zorgen voor een ander begint namelijk bij goed zorgen voor uzelf.

Het belang van respijtzorg voor u als mantelzorger:

- U kunt de batterij weer opladen (vooral bij structureel respijtzorg inzetten)

- U kunt verantwoordelijkheden loslaten en het gewone leven voortzetten

- U kunt de balans houden of creëren tussen zorgen voor de ander en uzelf

- U kunt de zorg langer en met meer plezier volhouden

- De relatie met uw naaste kan worden verbeterd

Het belang van respijtzorg voor uw naaste:

- Als u het langer vol kunt houden, kan uw naaste langer thuis blijven wonen

- Uw naaste leert zo ook nieuwe mensen kennen om nieuwe activiteiten mee te ondernemen of gesprekken mee aan te gaan.

- Soms heeft respijtzorg ook een medisch belang, bijv. om achteruitgang af te remmen. Denk hierbij aan dagbesteding of een zorgboerderij.

- De relatie met u kan worden verbeterd

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen