Route flyer

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Respijtzorg is soms kosteloos en voor andere respijtzorgmogelijkheden wordt er een eigen bijdrage gevraagd en heb je dus een indicatie nodig. In deze digitale flyer brengen wij inzichtelijk welke vormen van respijtzorg er binnen Dordrecht zijn en hoe de financieringsstromen lopen.

Respijtzorg is een vorm van mantelzorg ondersteuning. We noemen dit ook wel vervangende mantelzorg. Respijtzorg is de zorg tijdelijk overdragen zodat de mantelzorger zijn of haar eigen leven beter in balans kan houden en zo de zorg voor de naaste(n) langer volhoudt. De mantelzorger creëert zo een ‘adempauze’ (oftewel respijt) voor zichzelf. Zo kan er (weer) tijd en aandacht worden gegeven aan werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning.

route

Bekijk hier de infographic

This website uses cookies for optimal functioning. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang