Professional

Als professional bent u een belangrijke schakel om de mantelzorger een adempauze te laten ervaren. Het begeleiden en ondersteunen om de vraag voor respijt(zorg)helder te krijgen, eventuele drempels weg te nemen en gerichte adviezen te geven is een belangrijk proces om de mantelzorger daadwerkelijk de zorg tijdelijk uit handen te geven.

Scroll naar boven